O UDRUŽENJU

Niško udruženje studenata sa hendikepom

Niško udruženje studenata sa hendikepom je udruženje koje okuplja mlade ljude (studente i učenike) sa različitim vrstama hendikepa i radi na poboljšavanju njihovog položaja, sa posebnim osvrtom na njihovu integraciju i obrazovanje.

Osnovni cilj NUSH-a je ostvarivanje jednakih prava mladih ljudi i studenata sa hendikepom u smislu kreiranja uslova za sticanje obrazovanja i potpunu realizaciju njihovih intelektualnih sposobnosti, za dobrobit celog društva.

Udruženje je osnovano 2001 godine u Nišu. Član je Mreže (Saveza) udruženja studenata sa hendikepom. Osnovna misija udruženja je poboljšanje uslova života mladih sa invaliditetom, sa posebnim osvrtom na obrazovanje.

NUSH svojim članovima pomaže u ostvarivanju svojih prava u cilju što kvalitetnijih uslova za obrazovanje, kao što je pravo na stipendiju za izjednačavanje mogućnosti, u saradnji sa Ministarsvom Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pomaže pri ostvarivanju prava na stanovanje u Studentskom domu i ishrani u studentskom restoranu (menzi) tokom studiranja u saradnji sa Studentskim centrom iz Niša. Organizuje različite edukacije, kurseve stranih jezika, sportske aktivnosti, kulturne manifestacije, psihološke radionice, okrugle stolove i drugo.

NUSH obavlja sledeće aktivnosti:

  • Radno okupaciona grupa – ova aktivnost se obavlja svakog radnog dana u terminu od 10-15 sati, a podrazumeva rad sa strankama i rešavanje konkretnih problema.

  • Info-student servis – podrazumeva dežurstvo operatera pored telefona ponedeljkom, sredom i petkom od 11-15 sati i pružanje saveta strankama putem telefona.

  • Petak otvoreni dan – podrazumeva okupljanje članova svakog petka, organizovanje komunikativnih radionica i razgovora o problemima studenata.

  • Zastupanje i pravna podrška za studente sa hendikepom – podrazumeva pisanje molbi, žalbi i drugih dopisa koji su upućeni upravama u cilju poboljšanja položaja studenata sa hendikepom.

  • Trening Akademsko mentorstvo – Obuka za 15 studenata koji će biti pružaoci asistencije u nastavi, akademski mentori, studentima sa hendikepom tokom trajanja školske godine.

UPOZNAJTE NAŠ TIM

Jasmina

Jasmina Barać-Perović

predsednik

Ivan

Ivan Ilić

sekretar

Dipl.Psiholog

Marija Milanović

063/1055100