Predstavnici Niškog udruženja studenata sa hendikepom Ivan Ilić i Marko Nikolić, boravili su 6 dana u Rumunskom gradu Kluž, na Erasmus seminaru o inkluziji osoba sa invaliditetom.

Na seminaru su učestvovale i organizacije iz drugih zemalja (Portugala, Albanije, Kosova,Rumunije i Srbije).

U zajedničkoj saradnji sa udruženjem Azbuki imali smo priliku da predstavimo našu zemlju i grad, kao i aktivnosti koje naše udruženje sprovodi za osobe sa invaliditetom.