Delić atmosfere sa obuke o primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u radu i svakodnevnom zivotu.