Seminar: ZNAČAJ UKLJUČIVANJA OSI U SPORT – PREDSTAVLJANJE PRIMERA DOBRE PRAKSE

Predavač: Marko Aleksandrović

Zaječar – 19.09.2019.